In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
Lễ Chúa NhậtLễ ngày thường
Thứ Ba đến Thứ Bảy


Linh Mục Quản Nhiệm
Charles Phạm (Phạm Đức Sinh), CMC

Email:
GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Nhà thờ Thánh Giuse
Địa Chỉ
2817 Pool Rd
Raleigh, NC 27610

Điện Thoại:
Văn Phòng:    
(919) 307-4023

Di động:         
(916) 267-5457

Email:
GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org


Trung Tâm Mục Vụ
Địa Chỉ
2775 Milburnie Rd.
Raleigh, NC 27610

Điện Thoại:
Văn Phòng:    
(919) 307-4023

Di động:         
(916) 267-5457

Email:
GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org