If you love me, you will keep my commandments.
Lễ Chúa NhậtLễ ngày thường
Thứ Ba đến Thứ Bảy


Linh Mục Quản Nhiệm

Danh Xưng:

Charles Phạm (Phạm Đức Sinh), CMC

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Nhà thờ Thánh Giuse

Địa Chỉ:

2817 Pool Rd

Raleigh, NC 27610Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org


Trung Tâm Mục Vụ

Địa Chỉ:

2775 Milburnie Rd.

Raleigh, NC 27610Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org