Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
Lễ Chúa NhậtLễ ngày thường
Thứ Ba đến Thứ Bảy


Linh Mục Quản Nhiệm

Danh Xưng:

Charles Phạm (Phạm Đức Sinh), CMC

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Nhà thờ Thánh Giuse

Địa Chỉ:

2817 Pool Rd

Raleigh, NC 27610Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org


Trung Tâm Mục Vụ

Địa Chỉ:

2775 Milburnie Rd.

Raleigh, NC 27610Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org