Jesus said to him, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Lễ Chúa NhậtLễ ngày thường
Thứ Ba đến Thứ Bảy


Linh Mục Quản Nhiệm

Danh Xưng:

Charles Phạm (Phạm Đức Sinh), CMC

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Nhà thờ Thánh Giuse

Địa Chỉ:

2817 Pool Rd

Raleigh, NC 27610Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org


Trung Tâm Mục Vụ

Địa Chỉ:

2775 Milburnie Rd.

Raleigh, NC 27610Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org