Ông Tô-ma thưa Người : " Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !"
Lễ Chúa NhậtLễ ngày thường
Thứ Ba đến Thứ Sáu


Thứ Bẩy


Linh Mục Quản Nhiệm

Danh Xưng:

Charles Phạm (Phạm Đức Sinh), CMC

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Địa Chỉ:

11701 Leesville Rd

Raleigh, NC 27613Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org


Trung Tâm Mục Vụ

Địa Chỉ:

11701 Leesville Rd

Raleigh, NC 27613Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Sunday MassesWeekday Masses
Tuesday - Saturday


Special Masses


Parish Chaplain

Chaplain:

Charles Phạm (Phạm Đức Sinh), CMC

Email:

www.ĐucMeLaVangRaleigh.org

Our Lady Of La Vang Catholic Church

Địa Chỉ:

11701 Leesville Rd

Raleigh, NC 27613Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org


DMLV Parish Activity Center

Địa Chỉ:

11701 Leesville Rd

Raleigh, NC 27613Điện Thoại:

Văn Phòng:    

    (919) 307-4023


Di động:    

    (916) 267-5457

Email:

GXDMLV@ĐucMeLaVangRaleigh.org

Tin Tức Giáo Xứ

Parish News