Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Kính mời quý vị tới dự để cầu nguyện và chung vui với cha mới Lê Công nhé ... See MoreSee Less

05/18/2024

Kính mời quý vị tới dự để cầu nguyện và  chung vui với cha mới Lê Công nhé

Chương Trình Tuần Thánh:
*Chúa Nhật Lễ Lá 24/3
Trước Thánh Lễ có rước lá, xin quý vị đi lễ sớm hơn 20 phút để than dự cuộc rước lá.
*Thứ Năm 28/3
8 giờ tối Thánh Lễ Tiệc Ly, Rửa chân. Kiệu Thánh Thể, Chầu Thánh Thể. (Các em chầu tại nhà hội, Thầy Sáu sẽ kiệu Thánh Thể. Nhà nguyện dành cho người lớn. Cha xứ sẽ kiệu Thánh Thể).
*Thứ Sáu 29/3
8 giờ tối nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa: Phụng Vụ Lời Chúa. Kính Thờ Thánh Giá. (Năn nay có hôn chân). Rước Lễ. Sau đó đi chặng Thánh Giá. (Các em dùng nhà hội, quý vị khác dùng nhà thờ).
*Thứ Bẩy 30/3
8 giờ tối Lễ Vọng phục Sinh, Có rửa tội tân tòng trong Thánh Lễ.
*Chúa Nhật 31/3
10 giờ sáng Đại Lễ Phục Sinh (Chỉ có một Thánh Lễ mà thôi).
Sau lễ có liên hoan nhẹ mừng Chúa Phục Sinh. Các em sẽ tìm trứng Phục Sinh.

*Chương trình Ngắm Đứng
Thứ Sáu (29 tháng 3 năm 2024) lúc 6 giờ chiều. Mời quý vị đến tham dự. Quý vị nào muốn ngắm, xin liên lạc với anh Thiệu.
Trong những dịp này sẽ có nhiều quý vị đến tham dự, vì thế, nếu được, xin quý vị trong gia đình xếp đi chung xe để giúp ban trật tự có chỗ xếp xe. Cám ơn sự cộng tác của quý vị.
... See MoreSee Less

03/25/2024

Chương Trình Tuần Thánh:
*Chúa Nhật Lễ Lá 24/3
Trước Thánh Lễ có rước lá, xin quý vị đi lễ sớm hơn 20 phút để than dự cuộc rước lá.
*Thứ Năm 28/3
8 giờ tối Thánh Lễ Tiệc Ly, Rửa chân. Kiệu Thánh Thể, Chầu Thánh Thể. (Các em chầu tại nhà hội, Thầy Sáu sẽ kiệu Thánh Thể.  Nhà nguyện dành cho người lớn.  Cha xứ sẽ kiệu Thánh Thể).
*Thứ Sáu 29/3
8 giờ tối nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa: Phụng Vụ Lời Chúa. Kính Thờ Thánh Giá. (Năn nay có hôn chân). Rước Lễ. Sau đó đi chặng Thánh Giá. (Các em dùng nhà hội, quý vị khác dùng nhà thờ).
*Thứ Bẩy 30/3
8 giờ tối Lễ Vọng phục Sinh, Có rửa tội tân tòng trong Thánh Lễ.
*Chúa Nhật 31/3
10 giờ sáng Đại Lễ Phục Sinh (Chỉ có một Thánh Lễ mà thôi). 
Sau lễ có liên hoan nhẹ mừng Chúa Phục Sinh. Các em sẽ tìm trứng Phục Sinh.

*Chương trình Ngắm Đứng 
Thứ Sáu (29 tháng 3 năm 2024) lúc 6 giờ chiều. Mời quý vị đến tham dự.  Quý vị nào muốn ngắm, xin liên lạc với anh Thiệu.  
Trong những dịp này sẽ có nhiều quý vị đến tham dự, vì thế, nếu được, xin quý vị trong gia đình xếp đi chung xe để giúp ban trật tự có chỗ  xếp xe.  Cám ơn sự cộng tác của quý vị.

19/3 Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Cả Giuse, bạn 100 năm Đức Maria, quan thầy giáo hội, bổn mạng các ông, các anh. La Vang Lion Dance cũng chọn Thánh Cả làm quan thầy của đội lân. Giáo xứ ĐMLV Raleigh sẽ có Thánh lễ lúc 8 am và 8 pm. Kính mời quý vị tới dự lễ. ... See MoreSee Less

03/18/2024

Load more