Nghi Thức Phụng Vụ

Ngắm Đàng Thánh Giá

Ngày: Thứ Sáu đầu tháng
Giờ: 7 giờ tối
Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Bí Tích Hòa Giải

Ngày: Thứ Năm
Giờ: 7 giờ tối
Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
Nếu cần xưng tội vào giờ khác (kể cả ngày thường) xin liên lạc với cha quản nhiệm.

Bí Tích Rửa Tội

Ngày: Các Chúa Nhật tuần thứ 2 (ngoại trừ Mùa Chay và dịp đặc biệt)
Giờ: Sau thánh lễ
Địa Điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
Xin liên lạc với Thư Ký Giáo Xứ chị Bạch Yến (919-924-6227) ít là 2 tuần trước để lo thủ tục giấy tờ. Sẽ có giờ giáo lý cho cha mẹ và người đỡ đầu của em bé lúc 4 pm của ngày rửa tội. Xin quý vị tới đúng giờ.

Bí Tích Hôn Phối

Xin liên lạc với cha quản nhiệm ít là 9 tháng trước để lo thủ tục.

Xin Lễ

Xin liên lạc với cha quản nhiệm, hoặc với HĐMV trước các lễ Chúa Nhật. Ghi trên bao thư tên người xin Lễ và số điện thoại (để cha liên lạc khi cần), ý xin Lễ, xin bao nhiêu Lễ (mỗi Lễ theo ý chỉ riêng). Nếu không ghi rõ số Lễ muốn xin, cha quản nhiệm hiểu là xin dâng 1 Lễ theo các ý xin đã ghi. Khi xin lễ giỗ, xin ghi ngày giỗ. Muốn dâng lễ giỗ đúng ngày, phải xin trước ngày giỗ ít là 2 tuần.

Xin Cầu Nguyện

Khi qúy vị cần Giáo Xứ cầu nguyện, xin báo với cha quản nhiệm hoặc HĐMV.

Làm Phép Nhà Hay Tiệm

Nếu quý vị nào muốn làm phép nhà hay tiệm v.v. Xin liên lạc với cha quản nhiệm ít là 1 tuần trước để sắp xếp cho tiện. Cám ơn sự cộng tác của quý vị.