Category: Thông Tin Mới

Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tĩnh tâm mùa chay 2023 GXĐMLV.
Thứ sáu: ngày 3, tháng 3, năm 2023.
Thứ bẩy: ngày 4, tháng 3, năm 2023.
Thời gian 7pm-10pm tại nhà thờ.
Linh mục thuyết giảng: cha Nguyễn Quốc Bảo, SJ. Tốt nghiệp tiến sĩ triết học, và nhiều bằng cấp khác về thần học, MBA... hiện đang giảng dạy tại dòng Tên, Hoa Kỳ.
Đề tài: Phục vụ trong Đức ái.
Tiểu sử của cha Bảo bằng tiếng Anh:
www.loyola.edu/department/mission-integration/jesuit-education/jesuit-community/nguyen
... See MoreSee Less

02/27/2023

Tĩnh tâm mùa chay 2023 GXĐMLV.
Thứ sáu: ngày 3, tháng 3, năm 2023. 
Thứ bẩy: ngày 4, tháng 3, năm 2023.
Thời gian 7pm-10pm tại nhà thờ.
Linh mục thuyết giảng: cha Nguyễn Quốc Bảo, SJ. Tốt nghiệp tiến sĩ triết học, và nhiều bằng cấp khác về thần học, MBA... hiện đang giảng dạy tại dòng Tên, Hoa Kỳ. 
Đề tài: Phục vụ trong Đức ái. 
Tiểu sử của cha Bảo bằng tiếng Anh:
https://www.loyola.edu/department/mission-integration/jesuit-education/jesuit-community/nguyen

Memorial of Blessed Francisco and Jacinta Marto ... See MoreSee Less

02/21/2023

Video image

Thứ Tư Lễ Tro .
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh NC sẽ có Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối. Ăn chay, kiêng thịt.
... See MoreSee Less

02/16/2023

Thứ Tư Lễ Tro .
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh NC sẽ có Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng  và 8 giờ tối. Ăn chay, kiêng thịt.
Load more