Category: Thông Tin Mới

Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Kính mời - All are cordially invited ... See MoreSee Less

01/16/2022

Kính mời - All are cordially invited

Trực tuyến Thánh Lễ 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 - Live stream Sunday January 16, 2022 10:45AM Mass

www.youtube.com/watch?v=PelWGQjewPE
... See MoreSee Less

01/16/2022

Video image

Trực tuyến Thánh Lễ 8:30 sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 - Live stream Sunday January 16, 2022 8:30AM Mass
www.youtube.com/watch?v=LLuZwpWKf3g
... See MoreSee Less

01/16/2022

Video image

Theo dự báo thời tiết, Raleigh và các vùng lân cận rất có thể sẽ có tuyết và mưa đá, vì thế, để giữ cho sự an toàn của các gia đình, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh NC sẽ không có các lớp Việt Ngữ, Giáo Lý, và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022.

Due to potential inclement weather, all Vietnamese language classes, Faith Formation program, and Vietnamese Eucharistic Youth Movement activity will be cancelled for Sunday January 16, 2022.
... See MoreSee Less

01/16/2022

Theo dự báo thời tiết, Raleigh và các vùng lân cận rất có thể sẽ có tuyết và mưa đá, vì thế, để giữ cho sự an toàn của các gia đình, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh NC sẽ không có các lớp Việt Ngữ, Giáo Lý, và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. 

Due to potential inclement weather, all Vietnamese language classes, Faith Formation program, and Vietnamese Eucharistic Youth Movement activity will be cancelled for Sunday January 16, 2022.
Load more